Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de site “www.immo-desk.be” houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt. Links naar andere sites In bepaalde rubrieken bevat de Immo-Desk-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz. Betrouwbaarheid van de informatie op de site In onze vastgoedrubrieken, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Immo-Desk website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De BVBA Immo-Desk kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen. Beschikbaarheid van de site Hoewel wij ons inzetten om de Immo-Desk website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde. Toegangsverbod tot de site Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen. Wet van toepassing en rechtspraak Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van  de Immo-Desk website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Policy

Privacy Statement

Immo-Desk BVBA verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

 1. Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren, via het informatieformulier uw naam, voornaam en e-mail adres.

 1. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig :

 • Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.
 • Om u eventueel te informeren over nieuwe panden.
 1. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

 • Toegang of wijziging door onbevoegden
 • Onjuist gebruik of bekendmaking
 • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

Het personeel van Immo-Desk BVBA  is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen  richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@immo-desk.be.

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – naar onderstaand adres:

Immo-Desk BVBA

Wiezeplein 13

9280 Wieze

België

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

 1. Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001. De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy . Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Erkend vastgoedmakelaar BIV 511.097
BTW-BE: 0672.441.513

Controle Instantie : BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV : www.biv.be
Onderworpen aan de BIV plichtenleer