Nieuwe spelregels in de Woninghuur!

Nieuwe spelregels in de Woninghuur!

Ben je van plan om het nieuwe jaar te starten als (ver)huurder? Dan zijn er vanaf 1 januari dit jaar nieuwe spelregels van toepassing. Wij sommen hieronder graag de 5 meest relevante wijzigingen voor jullie op:

1. Huurwaarborg:
Eén van de belangrijkste wijzigingen is het feit dat de huurwaarborg in de toekomst gelijk kan zijn aan 3 maanden huur. De waarborg kan naar keuze van de huurder drie vormen aannemen: een geïndividualiseerde rekening, een zakelijke zekerheidstelling of een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling. Immo-Desk informeert je hierover graag meer in detail.

2. Duur en opzegtermijn:
Elke huurovereenkomst met betrekking tot  de hoofdverblijfplaats van de huurder wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van 9 jaar. Kortlopende huurovereenkomsten (van bv 1 jaar of 3 jaar) blijven wel behouden.

Hoe zeg je een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats op?
A. Overeenkomst beëindigd door de verhuurder:

  • Zonder motief: opzegtermijn van 6 maanden en betaling van vergoeding.
  • Verhuurder wil het goed persoonlijk betrekken of -en hier werd de wetgeving soepelder-  voor grondige renovatiewerken: hij kan de huurovereenkomst ten allen tijde beëindigen mits een opzegtermijn van 6 maanden.

 B. Overeenkomst beëindigd door de huurder:

  • Op ieder tijdstip mits een opzegtermijn van 3 maanden. Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding.

Hoe zeg je een huurovereenkomst van korte duur voor een hoofdverblijfplaats op?
Vroeger was er nogal wat discussie of de huurder een contract van korte duur al dan niet vroegtijdig kon opzeggen. Er werd nu besloten dat de huurder de huurovereenkomst van korte duur op ieder ogenblik kan beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maanden. De opzegvergoeding die de huurder bij een vervroegde opzeg moet betalen in vergelijking met een vervroegde opzegging van een huurovereenkomst van lange duur werd gehalveerd. Wij informeren je graag verder in meer detail over de gevraagde vergoedingen.

 3. Welke informatie mag er gevraagd worden aan een kandidaat-huurder?
Een verhuurder mag enkel de documenten opvragen die voor hem strikt noodzakelijk zijn voor de verhuur van de woning. Dit is uiteraard om discriminatie tegen te gaan. De inkomsten opvragen van de huurder is toegelaten, maar documenten opvragen die bijvoorbeeld de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van een huurder schetsen, mag niet.

 4. Studenten:
Grote nieuwigheid is ook het apart huurregime voor studenten. Onder ‘student’ wordt gezien iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt.  Er wordt bepaald dat de huurprijs die in de huurovereenkomst wordt overeengekomen ook alle kosten en lasten moet bevatten, uitgezonderd water, energie en telecommunicatie en de belasting op tweede verblijven. Hierdoor kunnen studenten een objectieve vergelijking tussen de verschillende verhuurders maken.

Er komt voor studentenverhuur een verbod op een stilzwijgende verlenging. De huurovereenkomst moet niet uitdrukkelijk opgezegd worden door de verhuurder of door de student.

Er worden drie beëindigingsgronden ingeschreven die specifiek zijn voor studentenhuur: de student kan de huurovereenkomst beëindigen voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, bij de beëindiging van zijn studies en bij het overlijden van één van de ouders of een andere persoon die instaat voor het onderhoud van de student. In de laatste twee gevallen moet de student geen opzegvergoeding betalen.

5. Verzekeringen:
De huurder zal zich in de toekomst niet alleen verplicht moeten verzekeren voor brandschade, maar ook voor waterschade.

Graag verlenen wij u meer gedetailleerd advies bij (ver)huur. Aarzel niet ons hieromtrent te contacteren!

 

 

Recommended Posts