Asbestinventarisattest in aantocht!

Asbestinventarisattest in aantocht!

Het decreet dat de invoering van een asbestinventarisattest regelt is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Wie een woning verkoopt die vóór 2001 werd gebouwd, zal in de toekomst over een dergelijk attest moeten beschikken. De exacte datum van inwerkingtreding van deze verplichting moet nog vastgelegd worden, maar zou er allicht tegen het einde van 2019 komen.

De inhoud van het attest zal meegedeeld moeten worden bij het sluiten van de  ‘compromis‘. In alle authentieke akten neemt de notaris dan op of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver.  Het attest zal aan de koper de nodige info verschaffen over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in de woning. Er wordt vermoed dat er in de Vlaamse gebouwen nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zouden zijn.

Heeft u hierover vragen? Contacteer ons dan gerust op 0498/91 12 34 of info@immo-desk.be !

Bron: www.biv.be

 

 

Recommended Posts