Handleiding: wat u moet doen als u stormschade heeft

Handleiding: wat u moet doen als u stormschade heeft

10/02/2020

Onze woningen zijn niet altijd bestand tegen stormweer. Een omgevallen boom, water in de woonkamer, weggevlogen dakpannen, een ingestorte schoorsteen… Wij zochten uit wat u moet doen bij stormschade.

Er zijn twee soorten schade. Dringende en niet-dringende. Het eerste houdt in dat er gevaar of meer schade dreigt als er niet meteen herstellingen worden uitgevoerd. Een gat in je dak door een omgewaaide boom, bijvoorbeeld. Of een muur die dreigt in te storten. Alle andere schade valt onder de tweede categorie.

BIJ NIET-DRINGENDE SCHADE
‘Het belangrijkste bij stormschade is dat je zo snel mogelijk contact opneemt met je brandverzekering. Elke verzekeraar heeft daarvoor een nummer dat 24/7 bereikbaar is’, zegt Peter Wiels van verzekeringskoepel Assuralia. ‘Zij zullen je zeggen of je al bestekken voor herstellingen kan aanvragen, en ze zullen zo snel mogelijk een expert langs sturen.’

Maak vervolgens foto’s van alle beschadigde producten en start dan pas met de opkuis. ‘Belangrijk daarbij is om ook een lijst op te maken van alles wat schade heeft opgelopen en niets weg te gooien voor de expert is langsgeweest. Zet een beschadigde zetel desnoods even in de tuin als je er binnen geen plaats voor hebt. Heb je de aankoopbewijzen van de beschadigde producten niet meer, omschrijf ze dan zo nauwkeurig mogelijk. Merk, aankoopprijs, materiaal, periode van aankoop… Al die zaken helpen de expert vooruit, waardoor je dossier sneller afgehandeld wordt.’

Als de expert langskomt – normaal gezien is dat na twee à drie dagen – maakt hij samen met u de berekening van de schade. ‘Hij doet dat aan de hand van uw documentatie en van wat hij ter plaatse vaststelt. In sommige gevallen zal hij nog vragen om bijkomende bestekken en u indien nodig informeren over herstellers uit de buurt. Als het totale kostenplaatje is berekend, duurt het nog maximaal een maand voor je het geld op je rekening gestort krijgt. Hou er wel rekening mee dat er per dossier standaard een franchise is van 250 euro.’

BIJ DRINGENDE SCHADE
‘Zit u met een gat in het dak of dreigt de woning in te storten door een omgewaaide boom, contacteer dan eerst de brandweer. Zij moeten meteen het gat dichten of de woning stutten, zodat al het gevaar weggenomen wordt. Alleen als de brandweer ter plaatse vaststelt dat de interventie toch niet urgent was, zul je ervoor moeten betalen. Hoeveel, is afhankelijk van de brandweerzone.’
‘Als je woning onbewoonbaar is, dekt de brandverzekering normaal gezien ook logies. Enkele dagen in een hotel, bijvoorbeeld.’ Daarna volgt u dezelfde stappen als bij niet-dringende schade.

Wat als mijn boom op het dak van de buurman valt, of andersom?
‘Er is geen aansprakelijkheid in het geval van stormschade. Het is altijd de brandverzekering van de woning die schade opliep, die tussenbeide komt. Valt uw boom op de woning van uw buur en die is niet verzekerd? Dan heeft hij pech. De enige uitzondering daarop is als een expert ter plaatse vaststelt dat de boom in kwestie in zo’n slechte staat verkeerde dat hij eigenlijk al gekapt had moeten worden. In dat geval kunt u een beroep doen op uw familiale verzekering. Een brandverzekering is niet verplicht, al merken we gelukkig wel dat bijna iedereen er eentje heeft.’

Heeft u een extra verzekering nodig voor stormschade?
‘Stormschade zit al lang omvat in alle brandverzekeringen, sinds 2006 kwam daar ook schade door overstroming bij. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken. Wat niet altijd standaard gedekt is: uw tuin. De afsluiting, een tuinhuis, het meubilair, een zwembad… Maak daarom om de paar jaar een afspraak met uw verzekeraar om na te gaan wat er precies allemaal gedekt is en wat niet.’
‘Ook voor gerenoveerde of uitgebreide woningen is dat erg belangrijk. Wie zijn verzekering wil laten uitbreiden, hoort het best ook eens rond bij andere verzekeraars. Wie weet doet u nog een goede zaak.’

Moet ik mijn verzekeraar bewijzen dat ik herstellingen heb laten uitvoeren?
Neen. U bent daar wettelijk niet toe verplicht. Of het nu een muurtje herschilderen is of nieuwe dakpannen leggen. Als u het kan, mag u de schade altijd (deels) zelf herstellen of toch nog voor een goedkopere hersteller kiezen. In dat geval misloopt u wel de btw die vermeld is op je originele bestekken. Die betaalt de verzekeraar pas uit als u de echte factuur opstuurt.’

Wat met het Rampenfonds?
In 99 procent van de gevallen wordt de schade gedekt door de brandverzekering. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de storm officieel erkend wordt als ramp, kunt u nog een bijkomende vergoeding krijgen van het Rampenfonds. Wel alleen voor zaken die niet al gedekt waren door de brandverzekering. Het zwembad bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is het rampenfonds vooral belangrijk voor landbouwers die schade hebben opgelopen omdat zij een ander soort verzekering hebben.’

Heeft u nog verdere vragen? contacteer ons gerust op 0498/91 1234 of info@immo-desk.be. Adres kantoor: Wiezeplein 13, 9280 Wieze

 

 

Bron: www.standaard.be

 

Recommended Posts