Hoe berekent u uw geïndexeerde huur bij woninghuur?

Hoe berekent u uw geïndexeerde huur bij woninghuur?

09/03/2020

Hoe berekent u uw geïndexeerde huur bij woninghuur?

De berekening van de indexatie (de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud, op basis van het gezondheidsindexcijfer) gebeurt aan de hand van een wettelijk vastgelegde formule:

Geïndexeerde huur =  (Basishuurprijs x Nieuwe index) / Aanvangsindex

Basishuurprijs = huurprijs exclusief kosten/lasten.

Nieuwe index = de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Aanvangsindex = de gezondheidsindex van de maand vóór de ingangsdatum van het huurcontract.

De meest recente indexcijfers kunt u hier raadplegen. En om het u nog makkelijker te maken kan u hier de automatische huurcalculator van de federale overheid vinden!
Uiteraard helpen wij je ook graag verder met de indexatie van je huurovereenkomst.
Contacteer ons gerust op 0498/91 1234 of info@immo-desk.be. Adres kantoor: Wiezeplein 13, 9280 Wieze

 

 

Recommended Posts