Nieuwe updates in de vastgoedwereld

Nieuwe updates in de vastgoedwereld

14/05/2020

Alweer veel nieuwe updates in de vastgoedwereld! Verhuizen is weer mogelijk én de Vlaming krijgt nog eens twee maanden uitstel om registratiebelasting te betalen bij het kopen van vastgoed. Wij lijsten de belangrijkste updates voor u op:

Kan ik nog woningen bezoeken?
Sinds 11 mei 2020 zijn huisbezoeken opnieuw mogelijk, maar de regels met betrekking tot hygiëne zullen strikt toegepast worden. Wij vragen aan iedereen om met maximum 2 personen te komen, de nodige afstand te bewaren, handgel te gebruiken en een mondmasker te dragen.

Mijn huurovereenkomst loopt bijna af, maar ik kan nog niet verhuizen. Wat nu?
Alle verhuizingen zijn sinds 11 mei toegestaan.
Huurders die hun huurovereenkomst hebben opgezegd, moeten een opzeggingstermijn doorlopen voor ze kunnen verhuizen. Indien ze hun periode van opzeg willen verlengen omdat ze door omstandigheden toch niet kunnen verhuizen, kunnen ze een aanvraag tot verlenging wegens bijzondere omstandigheden indienen bij hun verhuurder. De voorwaarden om zo’n aanvraag in te dienen, worden door de coronamaatregelen tijdelijk versoepeld. Contacteer ons voor meer informatie.

Wat met de attesten die nodig zijn bij een verkoop?
Bij een verkoop moeten er een aantal attesten voorgelegd worden. Denk maar de elektriciteitskeuring en het EPC-attest. Normaal gezien moeten deze attesten al in een vroeg stadium van het verkoopproces kunnen voorgelegd worden.

Wat met de EPC-attesten? Gedurende de periode van de civiele noodsituatie (momenteel loopt deze tot en met 17 juli) én tot zes maanden erna (tot en met 17 januari 2021) moet het energieprestatiecertificaat voor woningen pas beschikbaar zijn bij het verlijden van de authentieke akte. Wordt de periode van civiele noodsituatie verlengd, dan verschuift deze periode van zes maanden mee met de verlenging. Deze regel geldt trouwens ook voor niet-residentiële gebouwen, zoals handelspanden. 

Voor huur is een gelijkaardige maatregel voorzien. Het EPC moet pas beschikbaar zijn bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (niet bij de publiciteit). Deze afwijkingsregel geldt slechts tot drie maanden na het einde van de civiele noodsituatie.

Keuringsopdrachten mogen weer ingepland en uitgevoerd worden. Ook hier moeten de social distancing – en hygiëne maatregelen gerespecteerd worden.

Kan de akte bij de notaris verleden worden?
Notariskantoren kunnen in principe alle aktes verlijden op voorwaarde dat er zoveel mogelijk fysieke contacten worden vermeden en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Notarissen hebben de toelating om zich te verplaatsen om aktes te verlijden.
Om de dienstverlening te optimaliseren, is het voortaan mogelijk om een notariële akte af te handelen zonder verplaatsing. Dit zal gebeuren met een nieuw instrument, de digitale volmacht. Daarbij geef je, per videoconferentie, een authentieke volmacht aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste de akte, in jouw plaats, kan ondertekenen.

Wat met de termijnen om te genieten van bepaalde fiscale gunstmaatregelen in het kader van mijn aankoop?
Door de veiligheidsmaatregelen is het mogelijk dat de notariskantoren en/of de burgers de fiscale formaliteiten niet tijdig kunnen vervullen. Als algemene regel geldt dat je 2 maanden extra de tijd krijgt na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen om aan de voorwaarden te voldoen.
Vlabel heeft nu beslist dat de datum van het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden 31 juli 2020 is. Dit betekent concreet dat voor alle termijnen die eindigen in de periode tussen 13 maart en 30 september 2020 (twee maanden na het einde van de verstrengde corona-maatregelen) de einddatum 30 september 2020 is.
De termijn wordt niet verlengd als deze verstrijkt na 30 september 2020.

Een paar voorbeelden:
Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: Wanneer je je woning binnen de twee jaar na de aankoop opnieuw verkoopt, kan je een deel van de verkooprechten terugvorderen. In principe moet de koopakte binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
Meeneembaarheid door verrekening: De verkooprechten (of de registratiebelasting) die je op een vorige woning hebt betaald, kan je onder bepaalde voorwaarden in mindering brengen van het verkooprecht op een volgende woning. Als je een volgende woning koopt nadat je vorige woning is verkocht, spreken we van ‘meeneembaarheid door verrekening’. De koopakte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.
Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: Om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.
Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen. De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de verstrengde corona-maatregelen.De aangifte kan dus ingediend worden tot en met 30 september. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen. Bijvoorbeeld: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september (twee maanden na het einde van de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen).

Bovendien wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven. Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 april. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 september 2020 (twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen).

Heeft u nog verdere vragen? Contacteer ons gerust op 0498/91 1234 of info@immo-desk.be. Adres kantoor: Wiezeplein 13, 9280 Wieze

 

 

Bron: notaris.be

 

Recommended Posts